Κατασκευή - συντήρηση:  Μιχαηλίδης Μενέλαος                          Υπεύθυνος  περιεχομένου: Γεωργιάδης Παναγιώτης   ΠΕ11            Σχ. έτος  2010-2011